Huumeongelmia voidaan vähentää

huhti 8, 2024

Huumeiden kokeilu ja käyttö ovat lisääntyneet Suomessa edelleen viimeisten viiden vuoden aikana. Asenteet huumeita kohtaan ovat muuttuneet aiempaa sallivammiksi. Käytön kasvu näkyy erityisesti 15–69-vuotiailla, joiden yleisimpänä huumeena on kannabis. Huumeiden, lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on Suomessa yleisempää kuin muualla, samoin suonensisäinen huumeiden käyttö.

Pitääkö tästä olla huolissaan? Todellakin pitää. Kasvanut käyttö on lisännyt huumeisiin liittyviä ongelmia. Muuntohuumeet kuten Alfa-PvP ovat lisänneet arvaamatonta käytöstä, mikä näkyy turvattomuuden lisääntymisenä kaduilla. Huumeita käyttävät henkilöt kokevat itsekin väkivaltaa aiempaa enemmän. Yhä useampi myös kuolee huumeisiin.

Huumeiden käytön tilannekuva on ansiokkaasti koottu Elina Perkiön ja Johanna Nurmirannan tuoreeseen raporttiin Huumeilmiöt Pirkanmaalla 2024. Raporttia varten Perkiö ja Nurmiranta tekivät osallistavaa havainnointia huumeiden käyttäjien palvelupisteissä, haastattelivat laajasti sekä päihdepalveluiden työntekijöitä että huumeiden käyttäjiä ja hyödynsivät etsivässä sosiaalityössä ja Linja 20 -hankkeessa kerättyjä päihteiden käyttäjien kokemuksia sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä.

Vaikka raportti antaa melko synkän kuvan Pirkanmaan huumetilanteesta, niin se antaa myös toivoa: tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä paljon, jos satsataan oikeisiin asioihin. Raportissa päädytään esittämään nämä viisi toimenpidettä, joilla huumeongelmia voidaan ehkäistä tehokkaasti:

1) Huumeiden käyttäjät tarvitsevat matalan kynnyksen palvelupisteitä, joissa on tarjolla päihdeohjausta ja riittävästi psykososiaalista tukea ilman ajanvarausta ja hoidon tarpeen arviointia.

2) Terveysneuvontapisteitä tulisi kehittää niin, että niistä saisi helposti saavutettavat terveys- ja sosiaalipalvelut.

3) Hyvinvointialueen, kuntien, poliisin ja järjestöjen tulisi tiivistää yhteistyötään katujen turvallisuuden lisäämiseksi.

4) Pirkanmaalle tarvittaisiin myös liikkuva iltaisin ja öisin päivystävä sote-ambulanssi, ns. sote-lanssi, joka vastaisi akuutteihin kaduilla ja ihmisten elinympäristöissä tapahtuviin tilanteisiin.

5) Aikuissosiaalityön saatavuutta on parannettava niin, että huumeiden käyttäjät saavat tarvitsemansa sosiaalityön palvelut ilman jonotusta.

Ehdotukset tulisi ottaa vakavasti, koska ne perustuvat poikkeuksellisen kattavasti kerättyyn tietoon ja niillä pystytään tutkitusti vähentämään huumehaittoja. Ne on myös mahdollista toteuttaa ilman kohtuuttomia kustannuksia. Hyvinvointialueen ei tulisi siksi hukata tätä mahdollisuutta vaan ryhtyä pikaisesti ehdotettuihin toimenpiteisiin. Jos mitään ei tehdä, niin se vasta tuleekin tulevaisuudessa kalliiksi, inhimillisesti ja taloudellisesti.

Satu Hintikka
Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäsen Pirkanmaan hyvinvointialueen varavaltuutettu Vihreät