HYTE-työ vaatii alueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä!

loka 6, 2022

HYTE-työ vaatii alueiden, kuntien ja järjestöjen yhteistyötä

Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan alueeseen kuuluvat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) ja pelastustoimen tehtäväkokonaisuudet hyvinvointialueella. Tehtäväkentällä on paljon yhdyspintaa kuntien kanssa: varsinaisten sotepalveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kunnille jää edelleen merkittävä rooli asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Kunnille jää myös turvallisuuden edistämiseen ja kokemiseen liittyviä tehtäviä.

Kuntien ja hyvinvointialueen lisäksi tärkeää HYTE-työtä tekevät monet järjestöt. Tästä syystä valiokunta tulee tekemään tiivistä yhteistyötä myös järjestöjen kanssa.

Esimerkkejä raja- ja yhdyspinnoista on helppo löytää: Terveellisten elämäntapojen tukemiseksi alueen kannattaa tehdä yhteistyötä kuntien kanssa esimerkiksi kaavoitushankkeiden yhteydessä lähiliikuntapaikkojen ja lähiluonnon säilyttämiseksi. HYTE-valiokunta voi myös edistää aktiivisesti kuntien välistä yhteistyötä kuntarajat ylittävien ulkoilu- ja pyöräilyreittien suunnittelussa.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi koulujen oppilashuollon ja koulujen muun henkilökunnan välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää. Kouluterveydenhuollon lisäksi esimerkiksi kouluväkivallan ehkäisy on tärkeää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, jonka tehostamisessa tarvitaan niin oppilashuollon kuin opetushenkilökunnan panosta.

Kolmas esimerkki liittyy vanhusten ja liikuntarajoitteisten toimintakyvyn ylläpitämiseen. Ikäihmisten ja vammaisten liikunta- ja toimintakyky vaikuttavat suuresti heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kunnat voivat edistää heidän liikkumistaan ja toimintakykyään esimerkiksi palvelubussitoiminnalla, liikuntapalveluilla, esteettömillä kulkureiteillä ja palveluilla sekä järjestämällä turvalliset tienylityspaikat ja liukkaan ajan hiekoitukset. Jo levähdyspenkkien sijoittaminen kävelyreittien varrelle voi rohkaista ikäihmisiä lähtemään liikkeelle ja näin ehkäistä liikkumattomuudesta johtuvia toimintarajoitteita.

Esimerkiksi kaavoituksella ja kävelyreittien ja puistojen valaistuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi asuinalueiden turvallisuuteen. Turvallisuutta lisätään myös ehkäisemällä asuinalueiden eriytymistä sijoittamalla omistus- ja vuokra-asumista limittäin.

Valtionrahoituksessa kuntien vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tullaan palkitsemaan niin sanotulla HYTE-kertoimella. Myös hyvinvointialueiden rahoitukseen on tulossa HYTE-kannustin. Siksi alueiden ja kuntien välinen yhteistyö on tärkeää ja kannattavaa niin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden kannalta kuin taloudellisestikin. Hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunta on tässä yhteistyössä avainasemassa.

Tiina Wesslin Aluevaltuutettu, hyvinvointi- ja kokonaisturvallisuusvaliokunnan jäsen