Hyvinvointia sateenkaaren kaikissa väreissä!

joulu 19, 2022

Tammikuun 2023 alussa sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille. Tämä koskee myös sateenkaari-ihmisiä, sillä jatkossa myös heidän hyvinvointinsa ja terveyden edistäminen kuuluu sekä hyvinvointialueiden että kuntien järjestettäväksi.

Sateenkaari-ihmiset kohtaavat edelleen ennakkoluuloja sekä syrjintää eri sosiaali- ja terveyspalveluissa, eivätkä sateenkaari-ihmiset uskalla käyttää kaikkia heille kuuluvia palveluita. Tällä on vaikutusta hyvinvointi- ja terveyserojen kasvuun etenkin sateenkaarilapsilla ja -nuorilla, sillä heidän kohtaamalla syrjinnällä ja jopa väkivallalla on vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseen hyvinvointiin ja mielenterveysongelmien kasvuun.

Sosiaali- ja terveyspalveluita järjestettäessä tuleekin huomioida se, että jokaisella sateenkaari-ihmisten hoidosta ja palvelusta vastaavalla työntekijällä on hallussa perustiedot sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä, sekä ajankohtaisin tieto heidän erityistarpeistaan sekä tarjolla olevista tukipalveluista. Myös palveluiden monimuotoisuutta tulee kehittää vastaamaan sateenkaari-ihmisten tarpeita, sillä usein eri palveluita ajatellaan heteronormatiivisesta näkökulmasta. Näitä palveluita rakennettaessa tulee huomioida sateenkaari-ihmiset lapsista ikäihmisiin saakka, sillä nämä palvelut koskettavat kaikkia ikäryhmiä ja erilaisia elämäntilanteita.

Toivonkin tulevalta valtuustokaudelta sateenkaariystävällistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, sateenkaaren kaikkia värejä kunnioittaen.
– Varavaltuutettu Anna Moilanen