Lapsiperheiden kotipalvelut ovat oikeus, jonka tuntee liian harva!

helmi 7, 2023

Lapsiperheiden kotipalvelut ovat oikeus, jonka tuntee liian harva!
Syksyllä 2022 Monimuotoiset perheet -verkoston toteuttaman kyselyn mukaan suomalaisilla lapsiperheillä ei ole riittävästi tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta, vaikka vuodesta 2015 lähtien tähän palveluun on ollut kaikilla subjektiivinen oikeus, eikä lapsiperheiden kotipalvelu vaadi lastensuojelun asiakkuutta.

Tammikuun alusta alkaen lapsiperheiden kotipalvelun järjestämisvastuu on siirtynyt Pirkanmaan hyvinvointialueelle.
Lapsiperheiden kotipalvelu tukee perheiden jaksamista arkea kuormittavissa tilanteissa, kuten vanhemman uupumuksen tai yllättävien muutosten kohdatessa. Kotipalvelu voi olla väliaikaista, tai perheiden asiakassuhteet voivat olla myös pidempiaikaisia. Kotipalvelun kautta perheet saavat apua asumiseen ja kodin ylläpitoon liittyen, lastenhoitoon ja rutiinien luomiseen tai asiointiin eri palveluissa.
Tällä hetkellä lapsiperheiden kotipalvelu toteutuu Pirkanmaan eri kunnissa vaihtelevasti. Lakisääteiset neuvolapalvelut ja kouluterveydenhuolto toimii hyvinvointialueilla saumattomasti muutoksen jäljiltä, mutta lapsiperheiden kokonaisvaltaiseen tukeen ja hyvinvointiin on panostettava enemmän.
Meillä hyvinvointialueen päättäjillä on mahdollisuus rakentaa oikea-aikaiset, laadukkaat ja sujuvat, niin lapsia, nuoria kuin perheitäkin tukevat kotipalvelut tulevien vuosien aikana.

Meidän tulee varmistaa, että koko Pirkanmaan alueella on toimiva ja helposti saavutettava, sekä yhdenvertainen lapsiperheiden kotipalvelujärjestelmä, jossa eri asuinalueilla ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat perheet löytävät palvelun pariin ja saavat arkeensa tarvitsemaansa tukea.
– Varavaltuutettu Anna Moilanen