Liikkuvia palveluita kehitettävä ja kokeiltava!

syys 21, 2023

Liikkuvia palveluita kehitettävä ja kokeiltava!

Pirkanmaan hyvinvointialue kerää parhaillaan palautetta ja näkemyksiä palveluverkon kehittämisestä. Osaa palveluista ehdotetaan tulevaisuudessa hoidettavaksi entistä enemmän sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla. Suunnitelmat ovat herättäneet ymmärrettävästi huolta ja epätietoisuutta, sillä toistaiseksi nämä palvelumuodot lähes puuttuvat.

Liikkuvat palvelut edellyttävät uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä ja monialaista yhteistyötä. Palvelukanavana sitä tulee tarkastella kokonaisuuden osana digitaalisten palveluiden, sote-asemien lähipalvelujen sekä kotiintuotavien palveluiden (esim. kotihoito) kanssa ja ensisijassa pohtia palvelupolun sujuvuutta. Liikkuvan palvelun on tarjottava jotain hyötyä asukkaalle ja saavuttava sinne, missä asukkaat jo muutoinkin kulkevat.

Liikkuvissa palvelussa kiinteistöjen sijaan tarvitaan sote-palveluiden tarpeisiin ja mahdollisesti haja-asutusalueiden olosuhteisiin varustettua uudenlaista kalustoa. Henkilöstöresurssin käyttö tulisi olla fiksumpaa ja paremmin asiakkaiden palvelutarvetta vastaavaa kuin kiinteässä yksikössä, jotta saadaan kustannustehokkuutta.

Suomessa on esimerkkejä liikkuvista sote-palveluista. Helsingissä liikkuva suunhoidonyksikkö Liisu kiertää kouluilla, joissa ei ole hammashoitolaa ja alueilla, jossa terveysriskit ovat muita suuremmat sekä Liikkuvan Symppiksen palvelut ovat suuunnattu päihde- ja mielenterveysongelmaisille. Liikkuvat palvelut voivat olla siis soveltuvia myös kaupunkiin, kun niillä tavoitetaan asukkaita heidän lähtökohdistaan käsin.

Etelä-Karjalassa toimiva Mallu-auto tarjoaa ajanvarauksella sairaanhoitajan vastaanotto- ja laboratoriopalveluja ja suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja. Lisäksi liikkuvasta näyttenottopalvelusta saa ajanvarauksella tavanomaisia laboratoriopalveluita, kuten verikokeita ja sydänfilmejä. Tämä lienee malli, jota tarvitaan erityisesti vastaaanottopalveluita kehitettäessä.

Pirkanmaalla tulisi palveluverkon kehittämisen yhteydessä arvioida laajasti liikkuvien sote-palveluiden mahdollisuuksia ja ryhtyä rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja tuottaa palveluita ennenkuin toimipisteitä ryhdytään karsimaan. Seiniä tärkeämpää on turvata palveluiden saatavuus.

Sirpa Repo, aluevaltuutettu (vihr), Pirkkala