Luodaan likuntaneuvonnalle mallit ja yhtenäiset toimintatavat sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä!

helmi 3, 2023

Liikkumattomuus on yksi tämän ajan ongelmista, joka aiheuttaa yhteiskunnalle valtavat kustannukset ja yksilöille hyvinvointiongelmia. Kaiken ikäiset pitäisi saada liikkeelle.
Liikunnalla on monia positiivisia vaikutuksia: sillä voidaan ennaltaehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa useita sairauksia. Liikunta lisää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaikki nämä säteilevät ihmisen yleiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

UKK-instituutin arvio liikkumattomuuden kustannuksista koko Suomessa on yli 3 miljardia euroa vuosittain. Summa koostuu tuloverojen menetyksestä, työkyvyttömyyseläkkeistä, terveyspalveluiden käytöstä ja lääkkeistä, sairauspoissaoloista, ikääntyneiden laitoshoidosta, työkyvyttömyyseläkkeistä, ennenaikaisista kuolemista ja maksetuista työttömyysturvaetuuksista. Pirkanmaan hyvinvointialueella arvio liikkumattomuuden ja liiallisen paikallaanolon kustannuksista on vuositasolla 277,5 miljoonaa euroa.
Liikkumattomuus on merkittävä riskitekijä esim. tyypin 2 diabeteksessa ja sydän- ja verisuonisairauksissa. 2 tyypin diabetes liitännäissairauksineen muodostaa reilun neljänneksen liikkumattomuuden kustannuksista.

Terveyden edistäminen on sekä hyvinvointialueen että kunnan tehtävä, joten yhteistyötä tälläkin saralla tarvitaan. Liikkumattomuus ei näy suoraan sanana tai ilmiönä Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiassa, mutta on toki osa ennaltaehkäiseviä palveluita. Liikkumattomuuden teemaan on kuitenkin tartuttava myös ohjelmia ja yhteistyömuotoja pohdittaessa sekä liikuntaa lisäävän tekemisen arvioimiseksi ja kehittämiseksi.
Erityisesti hyvinvointialueella liikuntaneuvonta on yksi tapa, jolla riittämättömästi liikkuvia saadaan aktivoitua. Kun liikkumattomuus tunnistetaan riskitekijäksi, terveys- ja sosiaalipalveluista voidaan ohjata liikunnanohjaajalle, jonka kanssa pyritään löytämään mielekkäät liikkumisen tavat. Itse liikuntapalveluita tuottavat kunnan lisäksi myös yritykset, seurat ja muut yhteisöt. Tämä edellyttää, että liikuntaneuvonnalle luodaan mallit ja yhtenäiset toimintatavat sekä sovitaan yhteisistä pelisäännöistä.
Sirpa Repo – Vihreät