Mikä ihmeen hyvinvointisuunnitelma ja -kertomus?

helmi 12, 2024

Pirkanmaan aluevaltuusto käsittelee maanantaina hyvinvointialueen ensimmäistä hyvinvointisuunnitelmaa ja -kertomusta. Kuntien sekä hyvinvointialueen yhteinen tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä ja juuri tämän tavoitteen edistämistä hyvinvointisuunnitelmassa käsitellään. Kyseessä on lain velvoittama kerran valtuustokaudessa laadittava kertomus ja suunnitelma.

Pirkanmaan hyvinvointisuunnitelman painopisteitä ovat:

– Yksilöllisten hyvinvointia edistävien valintojen mahdollistaminen

– Liikkumisen ja aktiivisuuden edistäminen

– Mielen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen

– Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen

– Arjen turvallisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistävä elinympäristö

Näille kaikille teemoille on määritelty tavoitteet, toimenpiteet sekä toteutumisen arviointikriteerit. Esimerkiksi liikkumisen ja aktiivisuuden edistämisen yhtenä tavoitteena on saavutettavan ja esteettömän liikkumisen mahdollistaminen, kulttuurinen osallistuminen ja arkiaktiivisuuden tukeminen. Tämän toimenpiteinä mm. alueellisen liikuntaneuvonnan prosessin kehittäminen ja kulttuuritoiminnan saavutettavuuden edistäminen sote-palveluissa. Toteutusta arvioidaan mm. lonkkamurtumien määrällä, liikuntalähetteiden ja kulttuurihyvinvointipalveluiden määrällä. Vastaavat kuvaukset on tehty kaikille teemoille ja tavoitteille.

On ensiarvoisen tärkeää niin asukkaiden kuin hyvinvointialueen kannalta huolehtia terveydestä ja hyvinvoinnista mahdollisimman etupainotteisesti ja ennaltaehkäisyyn panostaen. Näin saadaan väestö pysymään terveempänä ja vähemmän raskaiden palveluiden piirissä ja sitä kautta voimme pitää myös hyvinvointialueen kustannuskehitystä kurissa. Hyvinvointisuunnitelma luo uskoa, että näin todella suunnitelmasti tapahtuu ja mittareiden avulla pystymme seuraamaan edistymistä ja reagoimaan mahdollisiin muutoksiin tai huolestuttaviin kehityssuuntiin.

Suunnitelmalla ja sen toteutumisella on myös rahallista merkitystä kannustimen muodossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahoituksen kannustinta sanotaan HYTE-kertoimeksi. Sekä kunnat että hyvinvointialue voivat saada tätä kannustinrahoitusta hoitaessaan hyvin terveyden edistämistä.

Samassa yhteydessä aluevaltuustossa käsitellään myös yksityiskohtaisemmat neuvolasuunnitelma, hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma ja ehkäisevän päihdetyön suunnitelma.
– Aluevaltuutettu Sirpa Repo