Pidetään huolta toisistamme! 

maalis 19, 2024

Sote-alaa leimaa tällä hetkellä kriisipuhe: Rahat eivät riitä, palveluja ei saa ja henkilöstöä on liian vähän. Tilanteen pelastamiseksi huomio pitää nyt kiinnittää henkilöstön hyvinvointiin, sillä ilman osaavaa henkilöstöä meillä ei pian ole sosiaali-, terveys- ja pelastusalaa. 

Haluavatko nuoret hakeutua alalle, josta kerrotaan vain huonoja uutisia? Pysyykö henkilöstö töissä, joissa joutuu päivittäin venymään yli oman sietorajansa? Tuskin. Meidän on siis pidettävä parempaa huolta niistä, jotka hoitavat meitä. Päättäjien on vihdoin herättävä siihen, että ”talkoohenkeä” on vaadittu jo liian kauan. Erityisesti perusterveydenhuollossa moni työntekijä äänestää jaloillaan eikä uutta väkeä saada houkuteltua tilalle. 

Ratkaisuksi henkilöstöpulaan tarjotaan milloin digiä, milloin kansainvälistä rekrytointia. Näissä piileekin paljon potentiaalia, mutta vasta sen jälkeen, kun olemassa olevasta henkilöstöstä pidetään parempaa huolta. Tarvitsemme kokeneita ja sitoutuneita konkareitamme, joiden osaamiseen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut perustuvat.  

Jotta Pirhan henkilöstö haluaa tulla töihin huomenna ja viiden vuoden päästäkin, työn pitää olla mielekästä. Työntekijän on saatava kokea työn imua. Sitä syntyy, kun työ sujuu, hän osaa hommansa ja voi oppia uutta, häntä kuunnellaan, häntä aidosti arvostetaan ja työvälineet ovat kunnossa. Työntekijän tulee myös saada itse päättää sellaisista asioista, joissa hän itse on paras asiantuntija.

Olen kysellyt potilastyötä tekeviltä tutuiltani heidän näkemyksiään. Moni kokee, että muutoksia on tehty piittaamatta henkilöstön jaksamisesta ja mielipiteistä. Jatkossa jokainen uusi muutos työjärjestelyihin tai -ehtoihin on tehtävä työtekijöiden kanssa yhteisymmärryksessä. Pirhan ylintä päätösvaltaa käyttävien olisi syytä jalkautua muutamaksi viikoksi tai edes päiväksi potilas- ja asiakastyön äärelle ymmärtääkseen työn vaatimuksia. Aluevaltuuston varajäsenenä se tekisi minullekin hyvää.

Haluan, että ollessani avun tarpeessa, saan hoitoa ja huolenpitoa lääkäriltä, hoitajalta, psykologilta, sosiaalityöntekijältä tai pelastusalan ammattilaiselta, joka ei sinnittele viimeisillä voimillaan. Niin sinäkin varmasti haluat. Varavaltuutettuna velvollisuuteni on siis vaatia, että henkilöstöstä pidetään huolta nyt ja tulevaisuudessa.

Ella Näsi, Vihreät (sit.)

Pirkanmaan hyvinvointialue, varavaltuutettu

Vähän palveluita käyttävien valiokunta, jäsen