Sosiaalityöstä enemmän tehoja irti palveluverkon uudistamisessa!

syys 18, 2023

Julkinen keskustelu palveluverkkouudistuksesta käy nyt kuumana – palautteiden antaminen netin asukaskyselyssä sekä asukasilloissa on nyt tärkeää.

Myös Pirhan henkilöstöjaosto keskusteli palveluverkosta pitkään ja muotoili pitävän kannanoton henkilöstön näkökulmasta. Nokian ja monen muun kunnan kohdalla on tullut esiin puutteellisia pohjatietoja ja nämä tulee tietenkin korjata.  Henkilöstön asiantuntemukselle on näissäkin ratkaisuissa käyttöä, itse korostin erityisesti sosiaalityön näkökulmaa:

Palveluverkon uudistamisessa ja siitä käytävässä keskustelussa huomio kohdentuu nyt toimipisteisiin ja niissäkin erityisesti terveyspalveluihin, edelleen kiirevastaanottoon sekä sairaansijoihin. Sosiaalityön organisointi on jäämässä liian vähäiselle huomiolle. Sosiaalityö on usein avainasemassa oikea-aikaisessa ohjautumisessa terveyspalveluihin sekä niiden onnistumisessa. Kiirevastaanotonkin palveluita rampauttavat nyt pitkittyneet päihde- ja mielenterveysongelmat riittämättömistä ikäihmisten palveluista tai perheiden sosiaalityöstä puhumattakaan.

Sosiaalityötä tehdään tyypillisesti usean eri palvelun rajapinnassa. Juuri sosiaalityön asiantuntemus tuleekin nyt hyödyntää, koska tällä vaikutetaan keskeisesti kaikkien sote-palveluiden vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ja paljon palveluita käyttävien osalta.

Niina Melkko

Pirhan vara-aluevaltuutettu, henkilöstöjaoston jäsen

Nokian kaupunginvaltuutettu Vihreät