Valtuustoaloite asunnottomuusstrategian luomiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle

huhti 12, 2022

Aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Perttu Jussila jätti 12.4.2022 aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen asunnottomuusstrategian luomiseksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Pirkanmaan hyvinvointialueelle tulee luoda strategia asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Strategiassa tulee myös huomioidaan asunnottomuuden liitännäisongelmat kuten päihde- ja mielenterveysongelmat sekä näiden palveluiden saavutettavuus.

Sote-uudistuksessa sosiaalityö siirtyy hyvinvointialueelle, mutta varsinainen asumisneuvonta jää kunnille. Hyvinvointialueen tuleekin huomioida tämä omassa työssään ja laatia toimintamallit vaikuttavan asumisneuvonnan jatkumiseksi Pirkan-maalla. Tähän kuuluu mm. valta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asumiskykyisyyden ylläpitämiseksi. Jatkossa kunnissa asumisneuvontaa tekevillä henkilöillä ei ole oikeutta myöntää ehkäisevää toimeentulotukea ja tähän tarvitaan päätökset hyvinvointialueelta.

Strategiatyössä tulisi huomioida järjestöjen rooli sekä yhteistyö kuntien kanssa myös kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittävyyden osalta. Tavoitteeksi tulisi asettaa mm. pitkäaikaisasunnottomien määrän laskeminen.