Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Vihreät aluevaltuutetut: Sote-leikkaukset vaarantavat palveluihin pääsyn

Hallitus päätti kehysriihessä valtavista säästöistä, jotka tulevat murentamaan suomalaista hyvinvointivaltiotan. Vihreät aluevaltuutetut ovat järkyttyneitä siitä, miten rankasti leikkaukset on kohdistettu välttämättömiin hyvinvointipalveluihin ja jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin. Esimerkiksi pitkäaikaissairaat sekä pienituloiset eläkeläiset ja perheet ovat uusien leikkauksien myötä entistä ahtaammalla. 

Hyvinvointialueilta ollaan vähentämässä velvoitteita eli käytännössä henkilöstöä ja palvelujen saatavuutta. Perusterveydenhuollon hoitotakuun pidentäminen kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen on käsittämätön päätös. Painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta peruspalveluihin sekä palveluihin pääsyn parantaminen ovat olleet koko hyvinvointialueuudistuksen olennaisia tavoitteita. Nyt hoitojonoja aiotaan kasvattaa, mikä samalla pahentaa ongelmia, lisää raskaampien palveluiden tarvetta, pitkittää työpoissaoloja ja lisää kustannuksia. Tätä logiikkaa on vaikea käsittää. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja nostetaan ja sosiaalihuollon sekä erikoissairaanhoidon palveluvalikoimaa rajataan. Se, mitä kaikkea tämä tulee tarkoittamaan, selviää myöhemmin.  Selvää kuitenkin on, että monen pakolliset kustannukset kasvavat ja palvelujen saanti vaikeutuu. Tälläkö hallitus oikeasti haluaa vahvistaa Suomen työllisyyttä ja kilpailukykyä?

Myös sosiaaliturvassa kohdistetaan säästöjä sairauteen ja kuntoutukseen liittyviin etuuksiin ja kuluihin. Hallituksen leikkurin alla ovat sairauspäiväraha, alle 18-vuotiaiden kuntoutusraha sekä lääkekustannukset. Jo aiemmin hallitus linjasi lääkkeiden arvonlisäveron korotuksesta ja nyt päälle lisätään vuosittaisen alkuomavastuun korotus. 

Nämä hallituksen kehysriihessä päättämät toimenpiteet kohdistuvat suoraan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaisiin. Myös yleisen arvonlisäveron korotus ja aiemmat asumistuen leikkaukset lisäävät taakkaa monen kohdalla. Myös sote-järjestöihin ja niiden tarjoamaan tukeen kohdistetaan lisäleikkauksia. Vaikuttaa siltä, että soten osalta hallitus on todellakin etsinyt kaikki keinot vaikeuttaa ihmisten pärjäämistä ja palvelujen saantia. Milloin olisi hyvätuloisten vuoro osallistua?

Vihreät ehdokkaat Pirkanmaan Osuuskauppavaaleissa

Vihreät ehdokkaat Pirkanmaan Osuuskauppavaaleissa

Pirkanmaan Osuuskauppavaalit ovat nyt käynnissä! Äänestysaika on 4.-20.3. Lisätietoja löydät täältä: https://pirkanmaanosuuskauppa.fi/osuuskauppavaalit/

Lista vihreistä ehdokkaista:

Tampere: Henri Backman, Aila Halsinaho, Nina Hemmilä, Tuila Jaatinen, Santeri Kärki, Jaakko Leimio, Saara Mustakallio, Ella Näsi

Etelä: Kaisu Keisala-Kaseja, Rauno Ojanen, Antti Orava, Ari Raatikainen, Pauliina Ahtiainen, Hanna Björksted, Anita Huhtala, Jyri Kankila

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston tulevalle kaksivuotiskaudelle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Iiris Suomela ja varapuheenjohtajaksi Olga Haapa-aho. Iiris Suomela on aluevaltuutettu, Tampereen kaupunginvaltuutettu sekä Vihreiden puoluevaltuuston varapuheenjohtaja. Olga Haapa-aho toimii myös aluevaltuutettuna sekä aluehallituksen jäsenenä ja kaupunginvaltuutettuna.  ”Meidän on poliitikkoina pystyttävä turvaamaan jokaiselle oikea apu oikeaan aikaan asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Tämä iso vastuu, jonka otan tuoreena ryhmäjohtajana äärimmäisen vakavasti. Samalla on innostavaa päästä etsimään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon suuriin ongelmiin, kuten henkilöstöpulaan ja kasvaviin terveyseroihin”, Suomela sanoo. ”Isoin huoleni on Orpon hallituksen suunnittelemat leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista tilanteessa, jossa rahaa on jo valmiiksi aivan liian vähän. Pirkanmaan on suurimpana hyvinvointialueena otettava entistä näkyvämpi rooli tämän kylmän ja kovan linjan vastustamisessa. Muuten meidän kätemme ovat sidotut, sillä hyvinvointialueilla ei ole mitään mahdollisuutta korjata rahavajetta omilla päätöksillään”, Suomela toteaa. “Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja alamme saada käsitystä siitä, miten uusi organisaatio toimii. Meille on erityisen tärkeää, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ihmiset saavat palvelut oikea-aikaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden”, Haapa-aho huomauttaa. ”Iiris on kokenut ja asiantunteva poliitikko ja on hienoa päästä tekemään yhdessä töitä Pirkanmaan sote-palveluiden eteen”, hän päättää.  
Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Pirkanmaan Vihreät vaatii Äkönmaan ampumaradan toiminnan lopettamissuunnitelman laatimista ja ampumaradan lakkauttamista. Äkönmaan ampumaradalle vuonna 2016 myönnetyn ympäristöluvan lupaehdot ovat jääneet toteuttamatta, mutta siitä huolimatta toiminta on jatkunut. 

Ampumaradan ympäristölupa on keskeytetty Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaoston toimesta elokuussa 2023 juuri sen jälkeen, kun alueen vesinäytteiden tulokset tulivat julki. Elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan vesinäytteistä on käynyt ilmi, että alueen ojien ja lähteiden lyijypitoisuus on merkittävä ja siitä uhkaa aiheutua ympäristölle huomattavia haittoja. Ojat ja lähteet, joista näytteet otettiin laskevat ampumarata-alueen läpi luonnonsuojelualueille ja muiden maanomistajien maille.

Hämeenkyrön UutisOivassa 12.7.2023 julkaistun uutisen mukaan Äkönmaan ampumaradan ympäristöluvasta on valitettu kaksi kertaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen tekijöinä ovat olleet ampumaradan alueella asuvat kyläläiset ja rajanaapurit. 

Elinympäristölautakunnan lupajaoston 23.5.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan lupamääräyksiä ampumaradan alueella ei ole noudatettu toiminnanharjoittajan osalta vuoden 2016 jälkeen. Vaadittua hulevesijärjestelmää ei ole kehotuksista huolimatta toteutettu, rataa ei ole asianmukaisesti siivottu, taustavallia ei olla massanvaihdolla uusittu eikä melun seurantaa tai meluntorjuntatoimenpiteitä ole tehty luvan edellyttämällä tavalla. 

Ympäristön laiminlyönnin lisäksi ampumaradan turvallisuusjärjestelyissä on vakavia puutteita. Alue on todettu ympäristötarkastajan toimesta epäsiistiksi ja raja-aita on rikkoutunut pitkältä matkalta. Ampumaradan toiminta on tällä hetkellä rajoitettua ja ampuminen on sallittua vain määriteltyinä aikoina. Kuitenkin ympäristöluvan lupaehtoja on rikottu ja ammuskelua on ollut muinakin aikoina. Näistä on tehty ilmoitukset ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiat käyvät ilmi elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen lisäpykälän pöytäkirjasta. 

Tilanne Äkönmaalla on kestämätön. Pirkanmaan vihreät vaatii Hämeenkyrön Äkönmaan ampumaradan lakkauttamista. Ampumaradan toiminta on saatava loppumaan niin ihmisten turvallisuuden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Alueen asukkaat haluavat rakentaa hyvinvoivan ja turvallisen asuinympäristön, jossa luontoa kunnioitetaan. Luonnon ja ihmisten on päästävä elpymään. 

Lisätiedot:  

Puheenjohtaja Amu Urhonen
Pirkanmaa Vihreät ry
amu.urhonen@kolumbus.fi
044 731 6339

Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Pirkanmaan vihreät esittää ehdokkaita puolueen johtoon

Pirkanmaan vihreät esittää ehdokkaita puolueen johtoon
Pirkanmaan vihreät päätti kevätkokouksessaan lauantaina esittää puolueen varapuheenjohtajiksi Oras Tynkkystä ja Iiris Suomelaa, puoluesihteeriksi Jaakko Mustakalliota sekä puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi Tiina Mikkosta. Kaikki esitetyt ovat tamperelaisia.
Oras Tynkkynen on eduskuntaan tällä kaudella palannut vihreä kansanedustaja ja pitkän linjan kaupunginvaltuutettu. Hän on aiemmin toiminut puolueen varapuheenjohtajana.
Iiris Suomela toimi vihreiden kansanedustajana viime vaalikaudella. Tällä hetkellä hän on kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä Tampereen seudun vihreiden naisten puheenjohtaja. Suomela on toiminut puolueen varapuheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta eli hän tavoittelee jatkokautta. Hän sijaisti puolueen puheenjohtaja Maria Ohisaloa tämän vanhempainvapaan aikana.
Jaakko Mustakallio on kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä Tampereen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.  Hän oli puolueen varapuheenjohtaja vuosina 2019-21.
Tiina Mikkonen on toinen Tampereen vihreiden kahdesta puheenjohtajasta sekä Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Mikkonen toimii Tampereella varavaltuutettuna sekä yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajana.
Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa!

Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa!

Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa. Yhdistys on asettanut eduskuntavaaliehdokkaiksi täyden 20 ehdokkaan ehdokaslistan. “Olemme todella tyytyväisiä ehdokasasetteluun sekä siihen, miten loistava lista meillä on kasassa! Listalla on eri-ikäisiä ja – taustaisia ihmisiä ympäri Pirkanmaata, ja olen varma, että jokaiselle löytyy sopiva vihreä ehdokas”, iloitsee Pirkanmaan Vihreiden puheenjohtaja Amu Urhonen.

Vaaliohjelmassaan yhdistys nostaa esiin erityisesti viisi pääteemaa:
– Hyvinvoivat ihmiset
– Hiilineutraali Pirkanmaa
– Kestävä talous, reilu työelämä ja elinvoimaiset alueet
– Suomi vahvana osana Eurooppaa ja maailmaa
– Tasa-arvoinen koulutus ja kukoistava kulttuuri

“Vaaliohjelmassamme korostamme vihreille tärkeitä teemoja kuten ympäristön, ihmisten ja ilmaston hyvinvointia, kestävää taloutta sekä Suomen roolia monikulttuurisena ja rauhaa rakentavana maana”, sanoo varapuheenjohtaja Anu Nevalainen. “Mielestämme myös koulutus ansaitsee kunnianpalautuksen, eikä siitä saa leikata tulevalla hallituskaudella senttiäkään”, Urhonen lisää. “On myös syytä kiinnittää huomiota kulttuurikentän tukemiseen ja hyvinvointiin ja sen merkityksen hyvinvoinnin lisääjänä”, Nevalainen päättää.

Ohjelman pääset lukemaan tästä:
https://www.pirkanmaanvihreat.fi/wp-content/uploads/2023/02/EDUSKUNTAVAALIOHJELMA.pdf