Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä valitsi uuden ryhmäpuheenjohtajiston tulevalle kaksivuotiskaudelle. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Iiris Suomela ja varapuheenjohtajaksi Olga Haapa-aho. Iiris Suomela on aluevaltuutettu, Tampereen kaupunginvaltuutettu sekä Vihreiden puoluevaltuuston varapuheenjohtaja. Olga Haapa-aho toimii myös aluevaltuutettuna sekä aluehallituksen jäsenenä ja kaupunginvaltuutettuna.  ”Meidän on poliitikkoina pystyttävä turvaamaan jokaiselle oikea apu oikeaan aikaan asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Tämä iso vastuu, jonka otan tuoreena ryhmäjohtajana äärimmäisen vakavasti. Samalla on innostavaa päästä etsimään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon suuriin ongelmiin, kuten henkilöstöpulaan ja kasvaviin terveyseroihin”, Suomela sanoo. ”Isoin huoleni on Orpon hallituksen suunnittelemat leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluista tilanteessa, jossa rahaa on jo valmiiksi aivan liian vähän. Pirkanmaan on suurimpana hyvinvointialueena otettava entistä näkyvämpi rooli tämän kylmän ja kovan linjan vastustamisessa. Muuten meidän kätemme ovat sidotut, sillä hyvinvointialueilla ei ole mitään mahdollisuutta korjata rahavajetta omilla päätöksillään”, Suomela toteaa. “Hyvinvointialueen ensimmäinen vuosi alkaa lähestyä loppuaan ja alamme saada käsitystä siitä, miten uusi organisaatio toimii. Meille on erityisen tärkeää, että vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ihmiset saavat palvelut oikea-aikaisesti ja yksilölliset tarpeet huomioiden”, Haapa-aho huomauttaa. ”Iiris on kokenut ja asiantunteva poliitikko ja on hienoa päästä tekemään yhdessä töitä Pirkanmaan sote-palveluiden eteen”, hän päättää.  
Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Pirkanmaan Vihreät vaatii Äkönmaan ampumaradan toiminnan lopettamissuunnitelman laatimista ja ampumaradan lakkauttamista. Äkönmaan ampumaradalle vuonna 2016 myönnetyn ympäristöluvan lupaehdot ovat jääneet toteuttamatta, mutta siitä huolimatta toiminta on jatkunut. 

Ampumaradan ympäristölupa on keskeytetty Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaoston toimesta elokuussa 2023 juuri sen jälkeen, kun alueen vesinäytteiden tulokset tulivat julki. Elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan vesinäytteistä on käynyt ilmi, että alueen ojien ja lähteiden lyijypitoisuus on merkittävä ja siitä uhkaa aiheutua ympäristölle huomattavia haittoja. Ojat ja lähteet, joista näytteet otettiin laskevat ampumarata-alueen läpi luonnonsuojelualueille ja muiden maanomistajien maille.

Hämeenkyrön UutisOivassa 12.7.2023 julkaistun uutisen mukaan Äkönmaan ampumaradan ympäristöluvasta on valitettu kaksi kertaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen tekijöinä ovat olleet ampumaradan alueella asuvat kyläläiset ja rajanaapurit. 

Elinympäristölautakunnan lupajaoston 23.5.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan lupamääräyksiä ampumaradan alueella ei ole noudatettu toiminnanharjoittajan osalta vuoden 2016 jälkeen. Vaadittua hulevesijärjestelmää ei ole kehotuksista huolimatta toteutettu, rataa ei ole asianmukaisesti siivottu, taustavallia ei olla massanvaihdolla uusittu eikä melun seurantaa tai meluntorjuntatoimenpiteitä ole tehty luvan edellyttämällä tavalla. 

Ympäristön laiminlyönnin lisäksi ampumaradan turvallisuusjärjestelyissä on vakavia puutteita. Alue on todettu ympäristötarkastajan toimesta epäsiistiksi ja raja-aita on rikkoutunut pitkältä matkalta. Ampumaradan toiminta on tällä hetkellä rajoitettua ja ampuminen on sallittua vain määriteltyinä aikoina. Kuitenkin ympäristöluvan lupaehtoja on rikottu ja ammuskelua on ollut muinakin aikoina. Näistä on tehty ilmoitukset ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiat käyvät ilmi elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen lisäpykälän pöytäkirjasta. 

Tilanne Äkönmaalla on kestämätön. Pirkanmaan vihreät vaatii Hämeenkyrön Äkönmaan ampumaradan lakkauttamista. Ampumaradan toiminta on saatava loppumaan niin ihmisten turvallisuuden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Alueen asukkaat haluavat rakentaa hyvinvoivan ja turvallisen asuinympäristön, jossa luontoa kunnioitetaan. Luonnon ja ihmisten on päästävä elpymään. 

Lisätiedot:  

Puheenjohtaja Amu Urhonen
Pirkanmaa Vihreät ry
amu.urhonen@kolumbus.fi
044 731 6339

Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Pirkanmaan vihreät esittää ehdokkaita puolueen johtoon

Pirkanmaan vihreät esittää ehdokkaita puolueen johtoon
Pirkanmaan vihreät päätti kevätkokouksessaan lauantaina esittää puolueen varapuheenjohtajiksi Oras Tynkkystä ja Iiris Suomelaa, puoluesihteeriksi Jaakko Mustakalliota sekä puoluevaltuuston varapuheenjohtajaksi Tiina Mikkosta. Kaikki esitetyt ovat tamperelaisia.
Oras Tynkkynen on eduskuntaan tällä kaudella palannut vihreä kansanedustaja ja pitkän linjan kaupunginvaltuutettu. Hän on aiemmin toiminut puolueen varapuheenjohtajana.
Iiris Suomela toimi vihreiden kansanedustajana viime vaalikaudella. Tällä hetkellä hän on kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä Tampereen seudun vihreiden naisten puheenjohtaja. Suomela on toiminut puolueen varapuheenjohtajana viimeiset kaksi vuotta eli hän tavoittelee jatkokautta. Hän sijaisti puolueen puheenjohtaja Maria Ohisaloa tämän vanhempainvapaan aikana.
Jaakko Mustakallio on kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä Tampereen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja.  Hän oli puolueen varapuheenjohtaja vuosina 2019-21.
Tiina Mikkonen on toinen Tampereen vihreiden kahdesta puheenjohtajasta sekä Tampereen vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja. Mikkonen toimii Tampereella varavaltuutettuna sekä yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajana.
Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa!

Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa!

Pirkanmaan Vihreät avasivat tänään eduskuntavaalikampanjansa ja julkistivat vaaliohjelmansa. Yhdistys on asettanut eduskuntavaaliehdokkaiksi täyden 20 ehdokkaan ehdokaslistan. “Olemme todella tyytyväisiä ehdokasasetteluun sekä siihen, miten loistava lista meillä on kasassa! Listalla on eri-ikäisiä ja – taustaisia ihmisiä ympäri Pirkanmaata, ja olen varma, että jokaiselle löytyy sopiva vihreä ehdokas”, iloitsee Pirkanmaan Vihreiden puheenjohtaja Amu Urhonen.

Vaaliohjelmassaan yhdistys nostaa esiin erityisesti viisi pääteemaa:
– Hyvinvoivat ihmiset
– Hiilineutraali Pirkanmaa
– Kestävä talous, reilu työelämä ja elinvoimaiset alueet
– Suomi vahvana osana Eurooppaa ja maailmaa
– Tasa-arvoinen koulutus ja kukoistava kulttuuri

“Vaaliohjelmassamme korostamme vihreille tärkeitä teemoja kuten ympäristön, ihmisten ja ilmaston hyvinvointia, kestävää taloutta sekä Suomen roolia monikulttuurisena ja rauhaa rakentavana maana”, sanoo varapuheenjohtaja Anu Nevalainen. “Mielestämme myös koulutus ansaitsee kunnianpalautuksen, eikä siitä saa leikata tulevalla hallituskaudella senttiäkään”, Urhonen lisää. “On myös syytä kiinnittää huomiota kulttuurikentän tukemiseen ja hyvinvointiin ja sen merkityksen hyvinvoinnin lisääjänä”, Nevalainen päättää.

Ohjelman pääset lukemaan tästä:
https://www.pirkanmaanvihreat.fi/wp-content/uploads/2023/02/EDUSKUNTAVAALIOHJELMA.pdf

Tule mukaan mahdollistamaan Vihreää vaaliratikkaa!

Tule mukaan mahdollistamaan Vihreää vaaliratikkaa!

 

 

Tampereen ratikka on ihastuttanut ja kasvanut kokoaan suuremmaksi ilmiöksi. Ilman Vihreitä ratikkaa ei olisi, ja haluamme muistuttaa siitä, miten vihreämpiin kulkumuotoihin siirtyminen voi tuoda mukanaan paljon hyvää.

Tästä muistuttamisesta pitää huolen upea vihreä vaaliratikka, joka suhaa Hervannasta Pyynikille ja Kauppiin koko maaliskuun ajan. Vihreä ratikka on näyttävin pirkanmaalainen vaalimainos koskaan. Nyt meillä jokaisella on mahdollisuus osallistua sen mahdollistamiseen lahjoittamalla:

Osallistua voi niin isoilla kuin pienilläkin summilla. Jokainen euro on avuksi. Lahjoittaa voit tämän linkin kautta: 

https://www.vihreat.fi/vaikuta/lahjoita/lahjoita-yhdistyksille/?kieli=fi

Valitse piiriksi Pirkanmaa ja yhdistykseksi Pirkanmaan Vihreät. Kirjoita vielä viestikenttään ”Ratikkalahjoitus”, niin lahjoitus tulee varmasti oikeaan osoitteeseen. Valtava kiitos teille kaikille, jotka olette mukana mahdollistamassa vihreää vaaliratikkaa!

 

Ryhmäpuhe, aluevaltuuston talousarviokokous 5.12.22

Ryhmäpuhe, aluevaltuuston talousarviokokous 5.12.22

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

olemme historiallisten päätösten äärellä, kun nyt päätetään Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiasta ja ensimmäisestä talousarviosta. Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää ryhmiä ja valmistelijoita yhteistyöstä.

Talousarviota on valmisteltu hyvin epäselvässä tilanteessa. Sekä tulojen että menojen yksityiskohdat tarkentuvat kunnolla vasta, kun toiminta on siirtynyt uudelle alueelle ja budjetti on kokonaisuudessaan yhden tahon käsissä. Valtio kompensoi myöhemmin tulevan vuoden rakenteellista alijäämää. Vihreä aluevaltuustoryhmä haluaa painottaa sitä, että tulevana vuonna on tärkeintä turvata palvelujen ja henkilöstön turvallinen siirtymä ja palveluiden jatkuvuus. Alueen taloutta tulee hoitaa ja tasapainottaa pitkäjänteisesti ja siinä on avainasemassa se, että saamme vahvistettua palveluihin pääsyä ja ennaltaehkäisyä. Sekä sosiaali- että terveyspalveluissa parhaat säästöt voidaan saavuttaa sillä, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut nykyistä aiemmassa vaiheessa.

On hienoa, että ryhmät ovat yhdessä neuvotelleet strategiasta ja lähes kaikki ryhmät ovat yhtä mieltä strategian linjoista. Tämä strategia on tietenkin vasta ylätason linjaus ja kaikkiin osa-alueisiin tarvitaan jatkossa tarkempia ja konkreettisempia suunnitelmia. Tämä on kuitenkin hyvä alku! Esimerkiksi henkilöstöä, palveluiden järjestämistä ja hankintoja tulee käsitellä tarkemmin tulevissa linjauksissa.

Vihreä aluevaltuustoryhmä pitää tärkeänä, että strategian tavoitteissa näkyy voimakkaasti ihmislähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Meille on olennaista, että palvelut toteutetaan yksilön tarpeiden mukaisesti ja jokainen palvelujen käyttäjä saa laadukasta ja sujuvaa palvelua. Taloudellinen tilanne, asuinpaikka tai vaikeus toimia monimutkaisen palvelujärjestelmän rattaissa ei saa olla este kenenkään palveluiden saannille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien, kuten asunnottomien, päihdeongelmaisten ja monisairaiden, palvelujen saantiin.

Näiden tavoitteiden lisäksi haluan mainita vielä kolme asiaa, jotka ovat olleet meidän ryhmälle tärkeitä. Ensinnäkin, henkilöstön hyvinvointiin ja työn kuormituksen vähentämiseen pitää panostaa. Henkilöstö on avainasemassa kaikessa hyvinvointialueen toiminnassa ja meidän pitää parantaa henkilöstön viihtymistä. Toiseksi, on hienoa, että strategiassa on tunnistettu vastuullisuuden, ympäristövaikutusten ja ilmaston merkitys. Ympäröivän luonnon ja koko maapallon hyvinvointi heijastuu voimakkaasti myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi näin isolla toimijalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja siksi meidän pitää tehdä Pirkanmaasta kestävä hyvinvointialue. Kolmanneksi, mielenterveyden kriisiin tulee tarttua monella eri tasolla. Tarvitaan sekä monipuolisia matalan kynnyksen palveluita että riittävästi resursseja ja asiakaspaikkoja erikoistason hoitoon.
– Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Olga Haapa-ho