Vihreää valoa Ylöjärveltä

tammi 16, 2019

Jenni Kiiskinen on 37-vuotias filosofian maisteri ja kahden alle kouluikäisen lapsen äiti Ylöjärveltä. Työkseen hän opettaa englantia, ranskaa sekä yrittäjyyskasvatusta Ylöjärven lukiossa koulutuskeskus Valossa. Hän toimii vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajana Ylöjärvellä sekä Pirkanmaan Vihreiden hallituksessa.

Jenni on koulutuksen asiantuntija ja perehtynyt erityisesti kansainvälisyys- ja yrittäjyyskasvatukseen. Eräs Jennin vaaliteemoista onkin laadukas ja yhdenvertainen koulutus ja varhaiskasvatus. Jenni kantaa erityistä huolta koulutuksen heikennyksistä ja korostaa, että koulutukseen satsaaminen sekä eriarvoistumista ehkäisevän koulutuksen kehittämisen täytyy olla yksi seuraavan hallituksen tärkeimpiä investointikohteita: “Koko koulutuspolku varhaiskasvatuksesta peruskouluun, toiselle asteelle ja korkea-asteelle tulee nostaa arvoon myös käytännön politiikassa.”

Vihreä politiikka tarkoittaa Jennille ihmisten yhdenvertaisuutta, kohtuutta ja rehtiä vastuuta omista jalan- ja kädenjäljistään, ymmärrystä koko ekosysteemin ainutlaatuisuudesta ja sen vaalimisesta, tietoon ja tutkimukseen nojaavaa päätöksentekoa ja katseen suuntaamista tulevaan enemmän kuin menneeseen.

Jennille politiikassa eteenpäin ajavia aiheita on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen työskentely. Vihreänä feministinä hän ei tule tinkimään yhteiskunnan rakenteiden uudistuksesta kohti kaikkien tasa-arvoa. Mm. perhevapaamallin uudistaminen ei voi enää odottaa. “Vain syrjinnästä vapaa yhteiskunta hyödyttää kaikkia, ja vain sitä kohti voimme edetä.”

#jennikiiskinen2019 #vihreäävaloa #eduskuntavaalit #pirkanmaa#vihreät
Seuraa Jenniä Facebookissa: Eduskuntavaaliehdokas Jenni Kiiskinen – Ylöjärven vihreät
Jenni on myös Instagramissa ja Twitterissä.