Lapsen oikeus tasa-arvoiseen varhaiskasvatukseen

helmi 11, 2020

Uusi hallitus palautti kaikille lapsille oikeuden varhaiskasvatukseen, odotamme kuitenkin vielä toimia sen eteen että jokainen lapsi olisi oikeutettu laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset eivät ole tasavertaisessa asemassa, sillä varhaiskasvatuslaissa on yksi suuri epäkohta verrattuna perusopetukseen. Varhaiskasvatuslain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että varhaiskasvatuksessa on riittävä määrä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää henkilöstöä, jotta varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa ja jotta myös vammaisten ja muiden lasten tuen tarpeisiin vastataan. Kunnan käytettävissä on oltava varhaiskasvatuksessa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa voi olla lasten tarpeet ja varhaiskasvatuksen tavoitteet huomioiden myös muuta henkilöstöä.

Laissa ei ole määräyksiä siitä millä tavalla näiden tuen tarpeessa olevien lasten varhaiskasvatus tulee järjestää. Kunnat päättävät, miten lapsen tuki varhaiskasvatuksessa järjestetään. Usein kunnat mm. henkilöstömitoitusta suunnitellessaan käyttävät apuna erilaisia kertoimia, joilla arvioidaan minkä verran mitoituksessa huomioidaan tuen tarpeessa olevat lapset. Laki ei kuitenkaan edellytä, että näitä kertoimia käytetään. Esimerkiksi Tampere ei näitä kertoimia käytä, toisin kuin Helsinki ja Oulu.

Laki edellyttää, että tuen tarpeisiin vastataan ja järjestetään riittävä määrä erityisopettajan palveluja ja tarvittaessa huomioidaan mitoituksessa ja avustajapalveluita järjestettäessä. Lapsen tuen tarpeen arviointi ja sen vaikutus ryhmäkokoon perustuu varhaiskasvatuspalvelujen järjestäjän arvioon siitä, miten lapsen varhaiskasvatus ja siellä tarjottava tuki on tarkoituksenmukaisinta järjestää. Tässä tietenkin tarvitaan monialaista yhteistyötä ja varhaiskasvatuksen henkilöstön asiantuntemusta.

Varhaiskasvatuslaki ei tunne ”tehostettua tukea” tai ”erityistä tukea”, eikä tuen järjestäminen ole sidottu yksinomaan tähän. Varhaiskasvatuslain mukaisesti varhaiskasvatuksessa ei ole samanlaista kolmiportaista tukea kuin perusopetuksessa. Tähän on saatava muutos, jotta jokainen lapsi olisi oikeutettu samanarvoiseen tukeen.

Me allekirjoittaneet vaadimme että tulevaisuudessa jokainen lapsi on saman arvoinen lain edessä ja oikeutettu laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja niihin tukitoimiin joita sen saaminen vaatii.

Sonja Harmaala, Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja
Anna Moilanen, Tampereen seudun vihreiden naisten puheenjohtaja

 

Lisätiedot: Sonja Harmaala (045 600 3655)