Tiedottaja, muusikko, valtuustoryhmän puheenjohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri | 52 vuotta, Lempäälä

Vaaliteemat

  • Lapset ja nuoret, koulutus ja opiskelu
  • Ympäristön ja eläinten hyvinvointi
  • Vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tuki

”Turvataan lasten ja nuorten hyvinvointi ja yhdenvertaiset koulutus- ja opiskelumahdollisuudet. Taataan vanhuksille, vammaisille ja pitkäaikaissairaille mielekäs asumismuoto ja laadukkaat hoiva- ja hoitopalvelut. Nostetaan ympäristövaikutukset päätöksenteon keskiöön. Turvataan eläinten hyvinvointi.”

Pidetään huolta ympäristöstä ja heikoimmista – niin ihmisistä kuin eläimistäkin!

< Takaisin kaikkiin ehdokkaisiin >