Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Äkönmaan ampumaradan toiminta tulee vihdoin lakkauttaa 

Pirkanmaan Vihreät vaatii Äkönmaan ampumaradan toiminnan lopettamissuunnitelman laatimista ja ampumaradan lakkauttamista. Äkönmaan ampumaradalle vuonna 2016 myönnetyn ympäristöluvan lupaehdot ovat jääneet toteuttamatta, mutta siitä huolimatta toiminta on jatkunut. 

Ampumaradan ympäristölupa on keskeytetty Hämeenkyrön elinympäristölautakunnan lupajaoston toimesta elokuussa 2023 juuri sen jälkeen, kun alueen vesinäytteiden tulokset tulivat julki. Elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan vesinäytteistä on käynyt ilmi, että alueen ojien ja lähteiden lyijypitoisuus on merkittävä ja siitä uhkaa aiheutua ympäristölle huomattavia haittoja. Ojat ja lähteet, joista näytteet otettiin laskevat ampumarata-alueen läpi luonnonsuojelualueille ja muiden maanomistajien maille.

Hämeenkyrön UutisOivassa 12.7.2023 julkaistun uutisen mukaan Äkönmaan ampumaradan ympäristöluvasta on valitettu kaksi kertaa Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen tekijöinä ovat olleet ampumaradan alueella asuvat kyläläiset ja rajanaapurit. 

Elinympäristölautakunnan lupajaoston 23.5.2023 kokouksen pöytäkirjan mukaan lupamääräyksiä ampumaradan alueella ei ole noudatettu toiminnanharjoittajan osalta vuoden 2016 jälkeen. Vaadittua hulevesijärjestelmää ei ole kehotuksista huolimatta toteutettu, rataa ei ole asianmukaisesti siivottu, taustavallia ei olla massanvaihdolla uusittu eikä melun seurantaa tai meluntorjuntatoimenpiteitä ole tehty luvan edellyttämällä tavalla. 

Ympäristön laiminlyönnin lisäksi ampumaradan turvallisuusjärjestelyissä on vakavia puutteita. Alue on todettu ympäristötarkastajan toimesta epäsiistiksi ja raja-aita on rikkoutunut pitkältä matkalta. Ampumaradan toiminta on tällä hetkellä rajoitettua ja ampuminen on sallittua vain määriteltyinä aikoina. Kuitenkin ympäristöluvan lupaehtoja on rikottu ja ammuskelua on ollut muinakin aikoina. Näistä on tehty ilmoitukset ympäristönsuojeluviranomaiselle. Asiat käyvät ilmi elinympäristölautakunnan lupajaoston 10.8.2023 kokouksen lisäpykälän pöytäkirjasta. 

Tilanne Äkönmaalla on kestämätön. Pirkanmaan vihreät vaatii Hämeenkyrön Äkönmaan ampumaradan lakkauttamista. Ampumaradan toiminta on saatava loppumaan niin ihmisten turvallisuuden kuin ympäristönkin näkökulmasta. Alueen asukkaat haluavat rakentaa hyvinvoivan ja turvallisen asuinympäristön, jossa luontoa kunnioitetaan. Luonnon ja ihmisten on päästävä elpymään. 

Lisätiedot:  

Puheenjohtaja Amu Urhonen
Pirkanmaa Vihreät ry
amu.urhonen@kolumbus.fi
044 731 6339