marras 20, 2021

Pirkanmaan Vihreät haluaa panostaa aluevaaleissa vahvoihin peruspalveluihin, eriarvoisuuden vähentämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Pirkanmaan Vihreät julkisti aluevaaliohjelmansa tänään lauantaina Aluevaalifesteillään Tampereella.

Tulevalla Pirkanmaan hyvinvointialueella vihreät haluavat panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen, ennaltaehkäisyyn ja vahvoihin peruspalveluihin. Erityisenä painopisteenä tulevan hyvinvointialueen työssä tulee olla terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen niin alueellisesti kuin eri ihmisryhmien välillä. Samalla niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa tulee panostaa eri ongelmien ennaltaehkäisyyn, joka on niin yksilölle kuin yhteiskunnalle parempi ratkaisu.

Tulevan hyvinvointialueen työtä tulee haastamaan myös rahoitus ja siihen liittyvä edunvalvonta. Haastavan rahoitustilanteen oloissa hyvinvointialueella palveluita tulee kehittää myös järjestelmällisesti digitalisaatiota sekä yhteistyötä niin järjestöjen kuin yksityisten palveluntuottajien osalta.

“Näissä vaaleissa on kysymys siitä, että apua tarvitseva lapsi pääsee lastensuojelun äärelle ja että mielenterveyden häiriöstä kärsivä pääsee terapiaan. Neuvolaan pääsystä, vammaispalveluista ja päihdeongelmien kanssa painivien auttamisesta. Siitä, missä terveyskeskus sijaitsee ja miten palvelujen pariin pääsevät myös vanhat, nuoret ja haavoittuvassa asemassa olevat. Näissä vaaleissa voidaan turvata laadukkaat palvelut, torjua eriarvoisuutta ja edistää ihmisten yhdenvertaista kohtelua.”, toteaa vihreät aluevaaleihin puheenjohtajan sijaisena luotsaava Iiris Suomela.

Nykyisen työvoimapulan oloissa on myös olennaista pitää kiinni osaavista työntekijöistä hyvinvointialueella. “Henkilöstön työhyvinvointi ja mielekkäät työtehtävät ovat myös keskeisiä tulevan hyvinvointialueen menestymisen kannalta – vain pitämällä kiinni osaavasta henkilöstöstä, voidaan palvelut tuottaa kaikille pirkanmaalaisille myös tulevaisuudessa”, toteaa ohjelman julkistanut Tampereen vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Stenhäll.

Vihreät pitävät myös tärkeänä, että esimerkiksi tulevan hyvinvointialueen hankinnat toteutetaan mahdollisimman kestävästi ja tietojärjestelmien hankinnassa panostetaan käytettävyyteen.

Lisäksi Pirkanmaan Vihreät nimesi torstaina 18.11.2021 11 uutta aluevaaliehdokasta. Ehdokkaita on nyt yhteensä 59.

18.11.2021 nimetyt aluevaaliehdokkaat:

Asikainen Eveliina, 54, Sastamala, HT, lehtori

Caglayan Merve, 28, Tampere, kaupunginvaltuutettu, tietojenkäsittelytieteen ylioppilas

Helimo Matti, 44, Tampere, apulaispormestari, KM

Hintikka Satu, 54, Tampere

Lust Meri, 27, Tampere, nuoriso-ohjaaja

Roihuvuo Johanna, 40, Tampere, palvelupäällikkö

Saarinen Kiia, 19, Tampere, ylioppilas

Sangervo Julia (sit.), 27, Tampere, psykologian maisteriopiskelija, psykologian kandidaatti

Silius Nina, 48, Tampere, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja

Vaasvainio Marika, 21, Vesilahti, opiskelija, varavaltuutettu

Vergara Ezcurdia Gabriel, 49, Nokia, Solution Design Architect

Aluevaaliohjelma:
https://www.pirkanmaanvihreat.fi/wp-content/uploads/2021/11/PIRKANMAAN-HYVINVOINTIALUE-Oikeaan-aikaan-osaavaan-turvalliseen-ja-inhimilliseen-palveluun.-9.pdf