Aloite: Maakunnallinen joukkoliikennelippu

kesä 8, 2020

Aloite: Maakunnallinen joukkoliikennelippu

Pirkanmaan vihreä maakuntavaltuustoryhmä esitti tänään maakuntavaltuuston kokouksessa yhteistä maakunnallista joukkoliikennelippua Pirkanmaan alueelle.

“Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Nyssen kehittäminen ovat luoneet yhtenäisen ja toimivan lippu- ja maksujärjestelmän Tampereen kaupunkiseudulle. Seudun lähijunaliikenne on kokeilun myötä tullut osaksi samaa järjestelmää”, sanoo maakuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja, ylöjärveläinen kaupunginvaltuutettu Minna Sorsa. “Haasteena on kuitenkin ilmennyt eri toimijoiden vähäinen yhteistyö ja liikkumisen toimivuuden kokonaisuuden hahmottaminen”, hän toteaa. “Tällä hetkellä asukkaiden mahdollisuuksiin liikkua vaikuttavat ainakin Tampereen seudun joukkoliikenne ja alueen kunnat, Tampereen kaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat, liikennöitsijät, VR, KELA, liikennevirasto ja ELY-keskus”, Sorsa listaa.
“Koko maakunnan alueelle tulee saada yhtenäinen, toimiva joukkoliikennelippu”, ehdottaa maakuntavaltuuston jäsen, tamperelainen kaupunginvaltuutettu Henri Backman. “Joukkoliikennelippua voitaisiin kehittää huomioiden matkaketjut kokonaisuudessaan, mikä osaltaan vaikuttaisi haja-asutusalueen liikkumisen mahdollisuuksiin”, Sorsa jatkaa.
Yhteisellä joukkoliikennelipulla on myös muita etuja: “Onnistuneen uudistuneen maakunnallisen joukkoliikennejärjestelmän hyötyjä koituisi esimerkiksi maakunnan matkailun kehittämisen osalta, aina ei tarvittaisi omaa henkilöautoa. Uusi joukkoliikennelippu tukee Pirkanmaan sitoutuneisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja HINKU-tavoitteita“, Backman huomauttaa.

ALOITE MAAKUNNALLINEN JOUKKOLIIKENNELIPPU

Tampereen seudun joukkoliikenteen ja Nyssen kehittäminen ovat luoneet yhtenäisen ja toimivan lippu- ja maksujärjestelmän Tampereen kaupunkiseudulle. Seudun lähijunaliikenne on kokeilun myötä tullut osaksi samaa järjestelmää. Esitämme, että koko maakunnan alueelle tulee saada yhtenäinen joukkoliikennelippu. Joukkoliikennelippua voitaisiin kehittää huomioiden matkaketjut kokonaisuudessaan, mikä osaltaan vaikuttaisi haja-asutusalueen liikkumisen mahdollisuuksiin. Laki liikenteen palveluista (320/2017) mahdollistaa uudenlaisten, eri liikennemuodoista koottujen ja sujuvien matkaketjujen tarjoamisen kuluttajille.
Tampereen seudun joukkoliikenneviranomaisen alueella on nivottu yhteen maankäytön ja joukkoliikenteen kehittämistyötä. Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittelyssä 2020-23 kuvataan palvelutasomäärittelyn kautta joukkoliikenteen kokonaisuutta. Mikäli kunnat ovat mukana nykyisessä Nysse-yhteistyössä ne maksavat osuutensa myös ELY-keskuksen sopimusliikenteen kustannuksista. Muut kunnat päättävät osallisuudestaan tapauskohtaisesti ja kunnat maksavat suuria kustannuksia joukkoliikenteestä koulukuljetusten kautta. Erilaisia kuljetustarpeita on rahoitettu vuoden 2018 helmikuun tietojen mukaan Pirkanmaalla 76 miljoonalla eurolla (sisältänen mm. sote-kuljetukset, koulukuljetukset ja avoimen joukkoliikenteen). Kokonaisuudesta ¾ pohjaa kuntarahoitukseen. Asiakasmaksut ovat vain pieni osa kokonaisuutta.
Haasteena on ilmennyt eri toimijoiden vähäinen yhteistyö ja liikkumisen toimivuuden kokonaisuuden hahmottaminen. Siksi asia liittyy Pirkanmaan liiton kehittämistyöhön. Asiakkaiden mahdollisuuksiin liikkua vaikuttavat ainakin Tampereen seudun joukkoliikenne ja alueen kunnat, Tampereen kaupunkiseudun ulkopuoliset kunnat, liikennöitsijät, VR, KELA, liikennevirasto ja ELY-keskus. Haasteena on nivoa yhteen niin matkaketjujen toimivuus ja kustannustehokkuus, kuin asiakkaiden jouheva liikkuminen eri vuorokaudenaikoina ympäri vuoden. Tarvitaan siis toimiva kokonaisuus, mikä vaikuttaa matkustuskilometrien määrään, samalla kun kehittämistyön myötä asiakkaille tarjotaan lisämahdollisuuksia eri liikkumisen muotoja yhteen nivomalla.
Joukkoliikenteen kehittäminen Tampereen kaupunkiseudun ulkopuolella Pirkanmaalla on kytketty ajatukseen koulumatkojen ja pendelöinnin mahdollistamisesta. Esitämme, että kokonaisuuteen tulisi nivoa kehittämistyö, jossa erilaiset kulkumuodot ja toimijoiden tavoitteet nivotaan yhteen uudella tavalla. Koko matkaketjun huomioivaan maakunnalliseen joukkoliikennelippuun voisi sisältyä haja-asutusalueella matkakilometrit esimerkiksi taksilla joukkoliikennekäytävän varteen. Tarkasteluun tulisi ottaa kokonaiset matkaketjut, selvittää asiakkaan omavastuuhinnoittelu ja maakunnan joukkoliikenteeseen suunnattujen resurssien vaikuttavampi käyttö, jossa yhteistoiminta loisi synergiaa.
Esitämme, että maakunnassa selvitetään maakunnallisen uudenlaisen joukkoliikennelipun käyttöönottoa aloitteessa esitettyjen lähtökohtien mukaisesti. Tarvitaan seutuviranomaisen, maakunnan ja kuntien yhteistyömalli, mikä vähintään pitäisi sisällään kilpailutuksen muutoksia. Tarvitaan lisätietoja markkinaehtoisen joukkoliikenteen osalta. Olisi hyödyllistä tavoitella yhtenäistä, nykyaikaista ja yhteensopivaa lippu- ja maksujärjestelmää, sekä hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia. Onnistuneen uudistuneen maakunnallisen joukkoliikennejärjestelmän hyötyjä koituisi esimerkiksi maakunnan matkailun kehittämisen osalta, aina ei tarvittaisi omaa henkilöautoa. Uusi joukkoliikennelippu tukee Pirkanmaan sitoutuneisuutta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja HINKU-tavoitteita.