Pirkanmaan vihreät vaatii Pirkkalan ja Lempäälän välisen virkistysmetsän ja ekologisen käytävän säilyttämistä nykyisellään

syys 16, 2022

Pirkanmaan vihreät vaatii Pirkkalan ja Lempäälän välisen virkistysmetsän ja ekologisen käytävän säilyttämistä nykyisellään. Yhdistys vaatii selvittämään alueen muuttamista luonnonsuojelualueeksi.

Kaupunkien on irtauduttava Puskiaisten moottoritieohitussuunnitelmasta ja 2-kehän rakentamisesta. ELY-keskus on päättänyt, että valmistelua jatketaan moottoritiesuunnitelmien pohjalta, mutta se ei tarkoita, etteivätkö kunnat voisi päättää asiassa toisin.

Toteutuessaan moottoritie rikkoisi laajan yhtenäisen alueen. Hajanaisten pienempien alueiden luonto- ja virkistysarvo on vain murto-osa nykyisestä. Pirkanmaan vihreät on huolissaan erityisesti lajiston moninaisuuden dramaattisesta vähenemisestä, joka on väistämättä edessä, jos suunnitelma toteutuu.

Suunnitelman ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole huomioitu rakentamisvaiheen päästöjä, jotka ovat huomattavat. Mukaan ei ole laskettu myöskään kuntien muita suunnitelmia alueen käytölle.

Ohitusmoottoritietä on perusteltu lisääntyvän autoilun sujuvoittamisella. Laskelmien mukaan suunnitelma nopeuttaa automatkaa kuudella minuutilla. Näin vähäinen ajansäästö ei ole riittävä syy luonnon tuhoamiselle. Moottoritien sijaan Pirkanmaan vihreät kannattaa joukkoliikenteen vahvistamista ja nykyisen valtatie 3:n parantamista.

Lisätiedot:
Pirkanmaan vihreiden puheenjohtaja Amu Urhonen