Ryhmäpuhe, aluevaltuuston talousarviokokous 5.12.22

joulu 5, 2022

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat,

olemme historiallisten päätösten äärellä, kun nyt päätetään Pirkanmaan hyvinvointialueen strategiasta ja ensimmäisestä talousarviosta. Vihreä valtuustoryhmä haluaa kiittää ryhmiä ja valmistelijoita yhteistyöstä.

Talousarviota on valmisteltu hyvin epäselvässä tilanteessa. Sekä tulojen että menojen yksityiskohdat tarkentuvat kunnolla vasta, kun toiminta on siirtynyt uudelle alueelle ja budjetti on kokonaisuudessaan yhden tahon käsissä. Valtio kompensoi myöhemmin tulevan vuoden rakenteellista alijäämää. Vihreä aluevaltuustoryhmä haluaa painottaa sitä, että tulevana vuonna on tärkeintä turvata palvelujen ja henkilöstön turvallinen siirtymä ja palveluiden jatkuvuus. Alueen taloutta tulee hoitaa ja tasapainottaa pitkäjänteisesti ja siinä on avainasemassa se, että saamme vahvistettua palveluihin pääsyä ja ennaltaehkäisyä. Sekä sosiaali- että terveyspalveluissa parhaat säästöt voidaan saavuttaa sillä, että jokainen saa tarvitsemansa palvelut nykyistä aiemmassa vaiheessa.

On hienoa, että ryhmät ovat yhdessä neuvotelleet strategiasta ja lähes kaikki ryhmät ovat yhtä mieltä strategian linjoista. Tämä strategia on tietenkin vasta ylätason linjaus ja kaikkiin osa-alueisiin tarvitaan jatkossa tarkempia ja konkreettisempia suunnitelmia. Tämä on kuitenkin hyvä alku! Esimerkiksi henkilöstöä, palveluiden järjestämistä ja hankintoja tulee käsitellä tarkemmin tulevissa linjauksissa.

Vihreä aluevaltuustoryhmä pitää tärkeänä, että strategian tavoitteissa näkyy voimakkaasti ihmislähtöisyys ja yhdenvertaisuus. Meille on olennaista, että palvelut toteutetaan yksilön tarpeiden mukaisesti ja jokainen palvelujen käyttäjä saa laadukasta ja sujuvaa palvelua. Taloudellinen tilanne, asuinpaikka tai vaikeus toimia monimutkaisen palvelujärjestelmän rattaissa ei saa olla este kenenkään palveluiden saannille. Erityistä huomiota tulee kiinnittää haavoittuvassa asemassa olevien, kuten asunnottomien, päihdeongelmaisten ja monisairaiden, palvelujen saantiin.

Näiden tavoitteiden lisäksi haluan mainita vielä kolme asiaa, jotka ovat olleet meidän ryhmälle tärkeitä. Ensinnäkin, henkilöstön hyvinvointiin ja työn kuormituksen vähentämiseen pitää panostaa. Henkilöstö on avainasemassa kaikessa hyvinvointialueen toiminnassa ja meidän pitää parantaa henkilöstön viihtymistä. Toiseksi, on hienoa, että strategiassa on tunnistettu vastuullisuuden, ympäristövaikutusten ja ilmaston merkitys. Ympäröivän luonnon ja koko maapallon hyvinvointi heijastuu voimakkaasti myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi näin isolla toimijalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja siksi meidän pitää tehdä Pirkanmaasta kestävä hyvinvointialue. Kolmanneksi, mielenterveyden kriisiin tulee tarttua monella eri tasolla. Tarvitaan sekä monipuolisia matalan kynnyksen palveluita että riittävästi resursseja ja asiakaspaikkoja erikoistason hoitoon.
– Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Olga Haapa-ho