Vihreä maakuntaryhmä kiittää maakuntaohjelmaa Pirkanmaan kasvun huomioimisesta kestävästi tulevaisuutta ajatellen

marras 29, 2021

Vihreä maakuntaryhmä kiittää maakuntaohjelmaa Pirkanmaan kasvun huomioimisesta kestävästi tulevaisuutta ajatellen

Vihreän maakuntavaltuustoryhmän puheenjohtaja Sina Isokallio pitii tänään vihreän maakuntavaltuustoryhmän ryhmäpuheenvuoron maakuntavaltuustossa.

“Valtuustoryhmämme on tyytyväinen siihen, miten maakuntaohjelmassa Pirkanmaan kasvu on huomioitu tehtävän kestävästi tulevaisuutta ajatellen. Maakuntaohjelman missiot ovat kunnianhimoisia ja niissä on pohdittu riittävällä tasolla myös toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi,” Isokallio kiittää.

Isokallion mielestä on ohjelman liikennekirjauksissa tulisi kuitenkin huomioida entistä paremmin myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä hiilineutraaliustavoitteet:
“Liikenteen osalta tavoitteena on, ettei autoliikenne tulevaisuudessa kasva. Tämän tavoitteen tulee ohjata kaavaa, ei liikenne-ennusteen,” hän huomauttaa. “Kannatamme erityisesti lähijunaliikenteen hankkeita,” Isokallio toteaa.

Vihreälle valtuustoryhmälle tärkeitä luontotavoitteita on kirjattu ohjelmaan runsaasti, mutta Isokallion mukaan maakuntaohjelmaa voisi vielä terävöittää:

“Luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden merkitys tulee nostaa erityiseen huomioon osana hiilineutraaliustavoitteita. Vihreä valtuustoryhmämme toivoo kunnianhimoisempaa työtä kansallispuiston perustamisen suhteen Pukala-Kintulammin alueelle,” Isokallio sanoo.
“Olemme tuoneet historiassa esille huolta soiden ja vesistöjen suojelusta sekä turvetuotannosta. Turvetuotantoon liittyvät kirjaukset tulisi päivittää, sillä tavoitteena on saada energiantuotantomme kestävälle pohjalle Pirkanmaalla. Turvetuotannolle varattujen alueiden muuttaminen luontopalveluiden tai suojelun piiriin tulisi harkita,” hän päättää.