Terveisiä vihreiltä aluevaltuutetuilta!

Pirkanmaan vihreä aluevaltuustoryhmä on toiminnassaan valtuustokaudella 2023 painottanut esimerkiksi mielenterveyspalveluita, henkilökunnan jaksamista, nuorten sekä erityisryhmien, kuten asunnottomien, palveluita. Näitä teemoja olemme pitäneet esillä niin aluevaltuustossa kuin aluehallituksessakin sekä muissa hyvinvointialueen luottamustoimissa. 

Olemme pitäneet esillä Pirkanmaata vaivaavaa mielenterveyspalveluiden kriisiä ja esittäneet ratkaisuksi esimerkiksi mielenterveyspalveluiden kokonaisuudistamisesta, lyhytterapiapalvelusetelikäytännön päivittämisestä sekä Pirhan liittymistä Mielenturvaa-verkostoon. 

Henkilökunnan työssäjaksamisesta olemme kantaneet aiheestakin huolta ja ottaneet asiaan useasti kantaa julkisuudessa sekä jättäneet valtuustoaloitteen sairaspoissaolojen vähentämiseen tähtäävästä mallista

Hyvinvointialueet ovat osaltaan sidottuja tiukkoihin taloudellisiin raameihin, mistä vihreä ryhmä on ollut huolissaan. Olemme esittäneet verotusoikeutta hyvinvointialueille sekä olleet huolestuneita päätöksenteon kaventumisesta talouden määräämiin uomiin. Lisäksi monet Orpon hallituksen toimenpiteet näkyvät erityisen paljon juuri hyvinvointialueilla esimerkiksi sosiaalipalveluiden leikkausten vuoksi. Vihreä ryhmä on laatinut näitä toimia korjaavia valtuustoaloitteita esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon ikäraja ikärajan säilyttämisestä ja huumeiden käyttöhuonekokeilun aloittamisesta Pirkanmaalla.

Lisäksi ryhmä on ehdottanut asunnottomuusstrategian laatimista alueelle, esittänyt liikkuvien palveluiden lisäämistä terveydenhuollossa, korostanut liikuntaneuvontaa, vaatinut sateenkaariystävällistä sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, esittänyt psykiatrisen ensihoitoyksikön vakinaistamista, kiinnittänyt huomiota lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn ja korostanut myös julkisten hankintojen ympäristövelvoitteita.

Työ vihreämmän hyvinvointialueen puolesta jatkuu seuraavalla kaksivuotiskaudella. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Rauhallista joulun odotusta kaikille teille.

Ota yhteyttä päätöksentekijöihin

Vihreitä luottamushenkilöitä löytyy lähes kaikilta tasoilta, joilla päätöksiä tehdään.

Maakunnan tärkeimmät asiat päätetään maakuntavaltuustossa, hyvinvointialueen aluevaltuustossa. Maakuntavaltuuston päätökset valmistelee maakuntahallitus, joka myös johtaa maakunnnan hallintoa ja taloutta. Aluehallinto vastaa maakuntahallitusta hyvinvointialueella. Tärkeitä ovat myös erilaiset  lautakunnat, johtokunnat ja liikelaitokset. Hyvinvointialueella puolestaan toimivat valiokunnat.

Ryhdy itse vaikuttajaksi

Tule mukaan paikalliseen yhdistystoimintaan. Oman elämäntilanteesi ja kiinnostuksesi mukaan voit hakea esimerkiksi mukaan yhdistyksen hallitukseen, kaupunginosayhdistyksiin tai ryhtyä vapaaehtoiseksi.

Ryhdy kansalaisaktiiviksi. Poliittisten puolueiden lisäksi on paljon yhdistyksiä ja kansalaisliikkeitä, jotka edistävät vihreitä arvoja. Jokaiselle löytyy varmasti keino ja tapa vaikuttaa!

Lisää vihreän liikkeen vaikuttavuutta

Äänestä ja kannusta muitakin äänestämään. Erityisesti kuntavaaleissa voi jo yksikin ääni ratkaista ehdokkaiden keskinäisiä sijoituksia. Vaikka ehdokas ei pääsisi läpi valtuustoon, hänen saamallaan äänimäärällä on paljon merkitystä. Varasijalle pääsy avaa ovet lautakuntiin, joissa valmistellaan ja tehdään tärkeitä päätöksiä. Myös muihin kaupungin luottamustehtäviin valitaan edustajat vaaliehdokkaiden keskuudesta ja kriteerinä käytetään ehdokkaiden saamia äänimääriä.