Soten ja pelan pitkä kuuma kesä

helmi 24, 2024

Nyt, kun ulkona on vielä kylmää ja liukasta, on kesälomia suunnitellessa mukava haaveilla jo sen lämmöstä. Kesätyöntekijöiden haku käy jo kuumana niin työtä hakevien kuin myös palkkaavien osalta. Sotella ja pelastustoiminnassa toimintaa ei voida ajaa alas, vaan hoito ja apu on turvattava myös kesällä. Kesä on kuitenkin rankkaa aikaa sotella niin sijaisille, kuin myös töissä olevalle vakituiselle henkilöstölle lomakauden vuoksi. Pelastuspalveluissa turvallisuus on saatava turvattua myös kesäkuukausille, jolloin tehtävät lisääntyvät mm. vesistöillä. Rautaisia ammattilaisia tarvitaan, koska kyse on ihmisten hengestä ja terveydestä.

Hyvä perehdytys on äärimäisen tärkeää kuin myös osaamisen varmistaminen jokaiseen työvuoroon. Työnantajan tulee olla vastuullinen siinä, että sijaisille järjestetään opastusta, sekä tukea työhön ja ettei esimerkiksi sijaisena toimivalle opiskelijalle osoiteta liian haastavia työtehtäviä. Vakituisen henkilöstön työtaakka ei myöskään saa nousta kohtuuttomaksi, heidän ohjatessaan oman työn lisäksi sijaisia ja hoitaessaan usein tavallista enemmän työtehtäviä, joita ei voida aina antaa sijaisille hoidettavaksi. Yhtä vakituista ei voida korvata suoraan yhdellä sijaisella, jos kokemus, osaaminen ja suorituskyky ei ole samantasoinen. On tärkeää hoitaa kesä työnantajana kunniakkaasti, jotta sijaiset haluavat palata seuraavanakin kesänä.

Kesällä henkilöstön lisäksi kärsivällisyyttä vaaditaan myös asiakkailta ja potilailta. On tärkeää ymmärtää monien asioiden olevan kesällä hitaasti eteneviä ja henkilöstön huomion keskittyvän akuuteimpiin asioihin. On hyvä muistaa myös, että työntekijät tekevät varmasti parhaansa ja heidänkin olevan vain ihmisiä. Moni sijainen opettelee uusia asioita.

On tärkeää varata aika terveydenhuoltoon hyvissä ajoin eikä odottaa tilanteen kärjistymistä, joka yleensä sattuu juuri silloin kun ei tarvitsisi. Hätä ei tule kello kaulassa, mutta aina on hyvä tehdä ennakointia. Itsestään huolehtiminen on parasta ennaltaehkäisyä jonka voi tehdä. Myös turvallisuus on tärkeää muistaa, jotta lomastaan voi nauttia rauhassa. Joten vihoittelevalle viisaudenhampaalle aika ajoissa, kyypakkaus mökin kaappiin, varovasti grillin kanssa, viisaasti vesillä ja kärsivällisyyttä mukaan lääkärikäynnille!
– Aluevaltuutettu Iina Hänninen