Väkivallan ehkäisy hyvinvointisuunnitelman painopisteeksi

maalis 4, 2024

Väkivallan kohtaaminen vaikuttaa dramaattisesti ihmisen hyvinvointiin sekä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Siksi onkin hienoa, että aluevaltuuston helmikuussa hyväksymässä hyvinvointisuunnitelmassa yhdeksi painopisteeksi nostetaan arjen turvallisuuden lisääminen ja hyvinvointia edistävä elinympäristö. Tavoitteiksi on asetettu muun muassa väkivaltariskien parempi tunnistaminen, kiusaamisen aktiivinen ehkäisy ja turvallisten lähiympäristöjen luominen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointisuunnitelman osana hyväksyttiin yksityiskohtaisempi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Siinä luvataan muun muassa kehittää opiskeluhuollossa turvataitojen opetusta, vertaistukimalleja ja tukioppilastoimintaa sekä uusia tukimuotoja lasten elämän siirtymävaiheisiin.

Ehkäisevää väkivaltatyötä kehitetään, ja vakavaan väkivaltaan liittyviä toimintamalleja laajennetaan. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan väkivallan, kiusaamiseen ja häirinnän ehkäisemiseksi kehitetään nopean puuttumisen toimintatapoja. Hyvinvointialue myös lupaa järjestää sote-ammattilaisille koulutusta väkivaltatyöstä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö (HYTE) edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Myös väkivallan ehkäisy vaatii yhteistyötä niin kuntien ja järjestöjen kuin poliisin ja THL:n kanssa.

Hyvinvointisuunnitelmassa annetaankin toimenpidesuosituksia myös kunnille ja järjestöille.

Kuntia kannustetaan muun muassa kehittämään kouluissa ja päiväkodeissa käytänteitä kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen sekä panostamaan ryhmäyttämiseen. Kuntia myös kehotetaan tarjoamaan henkilökunnalleen koulutusta väkivaltariskin tunnistamiseksi ja puheeksi ottamiseksi. Väkivalta- ja kriisityötä tekeviä järjestöjä kannustetaan viestimään aktiivisesti toiminnastaan.

Väkivallan ehkäisy niin kodeissa, kouluissa kuin kaduilla on mitä tehokkainta ja vaikuttavinta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Puuttumalla varhaisessa vaiheessa väkivaltaan ehkäisemme esimerkiksi nuorten mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, huostaanottoja sekä katurikollisuutta. Näin väkivallan ehkäisy hillitsee myös kuntien ja hyvinvointialueen taloudellisia kustannuksia.

Tiina Wesslin

Kirjoittaja on aluevaltuutettu ja hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja.